DIRECTIVA 2009/125/CE

  erp     Directiva 2009/125/CE                             

CE REPREZINTĂ ȘI CE IMPLICAȚII AU REGULAMENTELE ErP ALE UE?

CARE SUNT CONSECINŢELE PRACTICE (PENTRU PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI)?


Cele 4 regulamente ErP cu privire la: Ecodesign (proiectarea ecologică - limite minime de eficienţă) şi Energy Labelling (etichetare energetică informativă) sunt dispoziţii europene obligatorii intrate automat în vigoare din 26 septembrie 2015 simultan în cele 28 de ţări UE şi în toate ţările SEE (Spaţiul Economic European: Liechtenstein, Elveţia, Norvegia, Islanda).
Regulamentele („EU Regulation” nr. 811/2013, 812/2013, 813/2013 și 814/2013) au fost deja publicate de UE şi există dispoziţii legale care nu conferă nicio putere legislativă (de modificare sau de adoptare întârziată) statelor membre UE, întrucât nu necesită nicio lege naţională de adoptare, ci intră automat în vigoare „ca atare”, în toată Europa.

erp
Din 26 septembrie 2015 din magazinele PRODUCĂTORILOR (şi nici din magazinele IMPORTATORILOR extra-UE) nu vor putea fi vândute cazane, pompe de căldură, puffere (acumulatoare agent termic), boilere de preparare a apei calde menajere care nu sunt conforme cu Directiva ErP, cu excepţia produselor care deja au fost introduse pe piaţă sau pentru care s-a efectuat transferul formal al proprietăţii înainte de 26 septembrie.

Data de referinţă este data primei introduceri pe piaţă a produsului finit .
În practică, în virtutea noilor regulamente, producătorii din zona UE şi importatorii extra-UE vor fi obligaţi să ofere spre vânzare numai produse şi sisteme de cea mai înaltă eficienţă, atât pentru încălzirea spaţiilor cât şi pentru prepararea apei calde menajere.

Clientul final va putea găsi pe piaţă cât de curând produsele de „ultimă generaţie” care vor fi în mod obligatoriu însoţite de ETICHETA ENERGETICĂ şi în conformitate cu LIMITELE MINIME calculate conform standardelor europene riguroase care, pentru prima dată pentru aceste produse noi de tipul ErP, vor lua în considerare toate tipurile de consum direct şi indirect ale aparatelor, de ex. consumul electric al unui cazan pe gaz.

 

Catalogul R_Evolution